Izglasan prijedlog o finansiranju Mostara, ali još ne može stupiti na snagu

Prijedlog zakona kojim treba urediti finansiranje Grada Mostara u 2021. godini odobren je većinom glasova na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, ali zakon zasad ne može stupiti na snagu iako je prijedlog odobren i u Predstavničkom domu na sjednici održanoj pred Novu godinu.

Uzrok je što oba nivoa nisu prihvatila ovaj akt u istom tekstu, a to je neophodno. Predstavnički dom je, naime, uz zakon izglasao i amandman koji suštinski mijenja prvobitno predloženu varijantu, ali to nije učinio danas i Dom naroda. Stoga će eventualni konačni tekst morati u prethodnu proceduru usaglašavanja.

Izglasani amandman u Predstavničkom domu, naime, suštinski se razlikuje jer bi izmijenio način dosadašnjeg finansiranja Mostara nakon što su u tom gradu provedeni lokalni izbori poslije niza godina. Dok Mostarci nisu dobili u decembr 2020. godine novu mogućnost izbora, godinama dosad su oba doma Federalnog parlamenta, na prijedlog Vlade FBiH, odobravala se varijantu ovog zakona u formi da gradonačelnik proglašava gradski budžet, u nedostatku Gradskog vijeća.

Amandmanom Predstavničkog doma, proračunska nadležnost data je ponovno Gradskom vijeću, a do formiranja novog saziva, predviđena je mogućnost donošenja odluke o privremenom finansiranju. Zagovornici i protivnici navedenih dviju različitih opcija danas su u Domu naroda, kao i u Predstavničkom domu pred Novu godinu, naglašavali da od Mostara ne treba nanovo praviti ‘grad slučaj’. Pritom su se jedni pozivali na činjenicu da su lokalni izbori u Mostaru konačno provedeni, zbog čega budžetsku ovlast treba prepustiti novom sazivu Gradskog vijeća po njegovom konstituisanju, dok su drugi argumentovali da se još ne zna kada će do konstituisanja novog Gradskog vijeća doći. Puni predloženi službeni naziv akta koji treba da ozakoni način finansiranja Mostara u 2021. godini je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH. Bljesak