IMENOVANI NADZORNI ODBORI JAVNIH PREDUZEĆA – MILIVOJEVIĆ: DRUGI BIRAJU ZA SRBE

Gradsko vijeće grada Mostara danas je završilo imenovanja u nadzorne odbore više javnih preduzeća. Iako je bilo niz zamjerki na izbor kandidata vladajuća koalicija koju čine SDA i HDZ bez problema je izabrala predložene kandidate.

Radi se o preduzećima JP „DEPONIJA“ d.o.o. Mostar, JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Mostar, JP „MOSTAR BUS“ d.o.o. Mostar, JP „MOSPORT“ d.o.o. Mostar, JP „PARKOVI“ Mostar, JP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Mostar, JP „VODOVOD“ d.o.o. Mostar,  JP „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar, JP „MEĐUNARODNA  ZRAČNA LUKA – AERODROM“ d.o.o. Mostar.

Arman Zalihić iz SDP-a rekao je da su imena očekivana i da je razočaran. Optužio je SDA i HDZ da su u nadzorne odbore izabrali nestručne ljude kojima je jedina preporuka to što su bliski koaliciji. Ova rasprava dovela je i do skandaloznog prepucavanja Zalihića i predsjednika GV Salema Marića koja bi mogla dobiti i sudski epilog.

Zanimljivo izlaganje imao je i zamjenik predsjednika GV Velibor Milivojević koji nije želio glasati ni za jedno imenovanje osim imenovanja za JP Komunalno u čijem Nadzornom odboru se nalazi član srpske zajednice Dalibor Đurasović.

Milvojević je rekao da se obraća Vijeću u svoje i u ime Kluba srpskih vijećnika. On je iznio stav da je o ovim imenovanjima trebalo da se izjasne klubovi naroda i da se Klub Srba sastao dva puta po ovom pitanju.

„ Naše mišljenje je da ovdje nije ispoštovana procedura imenovanja po članu 34. Poslovnika GV Mostara. Ostaje naš stav po ovom pitanju kao i kod privremenih imenovanja. Drago bi nam bilo da su ova imenovanja odraz jedinstva i težnje ka jedinstvenim preduzećima. Moja opaska je da je to jedinstvo sa minimalnim brojem Srba. Sada čujem da je ovakvim imenovanjem ispoštovana višenacionalna struktura grada, ne znam samo o kojoj višenacionalnoj statistici govorimo“, rekao je Milivojević.

Milivojević kaže da se u preambuli odluke o davanju saglasnosti poziva na član 54. i 28., te objašnjava proceduru po kojoj se imenuje.

„Čujem da je ovo saglasnost koja je nebitna. Ali može li se bez saglasnosti ići na Skupštine preduzeća. Podsjećam vas na kraju na tačku  34. Poslovnika Vijeća koji kaže da klubovi konstitutivnih naroda predlažu Vijeću sva imenovanja i postavljenja pripadnika svog naroda na pozicije u Vijeću, tijelima Vijeća i drugim tijelima i organima kao i na pozicije izvršne vlasti u gradu. Točka 2. imenovanja i postavljenja na pozicije iz prethodnog stava, ne mogu se izvršiti protivno prijedlogu kluba konstitutivnog naroda kojem kandidat pripada“, rekao je Milivojević.

Podsjetio je Vijeće da su po mišljenju Kluba srpskih vijećnika klubovi naroda bili pozvani da odlučuju i dobiju kandidacijske liste.

„Na svim listama je bilo i drugih kandidata iz srpskog naroda. Nastavilo se sa principom da se iz ovog ili onog razloga nameću rješenja i  da ovakav način odlučivanja dovodi do toga da za pripadnike srpskog naroda bira neko drugi. Procedura nije ispoštovana i zamolio bih vas da bude ispoštovana“, rekao je Milivojević.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da su imenovanja njegova odluka i da on snosi odgovornost za njih.

 

 

Evo ko će sjediti u NO javnih preduzeća:

 

JP “DEPONIJA” d.o.o. Mostar 

Marina Golemac

Ivana Bubalo

Sead Zekić

 

JP “KOMUNALNO” d.o.o. 

 

Ivana Marić

Branimir Barišić

Dalibor Đurasović

Amela Begović-Kuko

Enis Vila

 

JP “MOSTAR BUS” d.o.o. Mostar 

 

Ramiz Fajić

Velimir Novak

Ismet Demirović

 

JP “MOSPORT” d.o.o. Mostar 

 

Branimir Filipović

Nikica Bevanda

Asmir Kajan

 

JP “PARKOVI” Mostar 

 

Samir Sunagić

Gordan Ramljak

Maja Badžak

 

JP „TRŽNICE-PIJACE ” d.o.o. Mostar 

 

Katica Crnjac

Irma Đidalija

 

JP „VODOVOD” d.o.o. Mostar 

Almir Ćorić

Zdravko Talić

Darija Ban

Amar Kukuruzović

Goran Karanović

 

JP  „MOSTAR PARKING“ d.o.o. Mostar 

 

Emir Nuspahić

Željko Matković

Sulejman Tanović

 

JP „ MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM” d.o.o. Mostar u sastavu:

 

Igor Lončar

Zijo Isić

Prethodni članakSKANDAL NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA -MARIĆ I ZALIHIĆ NASTAVILI U PREDIZBORNOM DUHU, OPTUŽBE PLJUŠTE NA SVE STRANE
Naredni članakKod Posušja pronađene dvije mrtve osobe