Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, donio je danas nove naredbe.

Novom naredbom zabranjuju se sve vannastavne aktivnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Novom naedbom nalaže se nošenje maski u školama svim učenicima koji pohađaju školu od 5. razreda nadalje.

Takođe ograničava se broj osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru. Od danas se ograničava broj osoba koje učestvuju na skupovima na otvorenom na maksimalno 50 osoba i u zatvorenom prstor najviše 25 osoba, uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

Obavezno je nošenje zatitnih maski u svim zatvorenim prostorima, ako i na otvorenom ukoliko nije moguće držati distancu od 2 metra.

Takođe su zadužena nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave da oforme dodatne timove isnspektora koji će sa policijom raditi na terenu i provjeravati potuju li se donesene naredbe.