HNK MOSTAR NAKON RASPRAVE NA GRADSKOM VIJEĆU: SVE TUŽBE I KRIVIČNE PRIJAVE PALE U VODU, GRADIMO PO ZAKONU

 

Iz Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru reagovali su na raspravu u Gradskom vijeću u vezi Izvještaja o radu Pravobranilaštva Grada Mostara koja se održala 29. aprila. U okviru Izvještaja razmatrana je i tužba koju je Gradski pravobranilac Almir Mujkanović pokrenuo protiv Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Mostaru.

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru podsjeća da je  tokom rasprave o tome ko je dao nalog da se pokrene tužba protiv HNK Mostar, ustanove kojoj je Grad Mostar osnivač, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić izjavio je kako je ‘to uradio predsjednik Vijeća’.

”Iz rasprave se može zaključiti kako je gospodin Marić kao predsjednik Vijeća inicirao podizanje tužbe protiv HNK Mostar ne samo bez saglasnosti, nego i znanja Gradskog vijeća o tome.  ‘Ja sam pokrenuo dvije krivične prijave protiv NN osoba. Državnom tužilaštvu i kantonalnom tužilaštvu. Oba su se proglasila nenadležnim. Tražio sam od pravobranilaštva da se uključi. Ja sam podnio prijavu’, rekao je Marić. S ciljem tačnog i ispravnog informisanja javnosti, dužni smo reagovati na navedenu izjavu gospodina Marića. Naime, nije tačno da se Kantonalno tužilaštvo HNK proglasilo ne nadležnim u slučaju Marićeve krivične prijave. Na traženje ovlaštenog zakonskog zastupnika HNK Mostar, Kantonalno tužilaštvo je 11. jula 2023. godine dostavilo podatke o spomenutoj krivičnoj prijavi. Iz dopisa Kantonalnog tužilaštva citiramo: ‘Na Vaše traženje da Vam se dostavi Odluka ovog Tužilaštva – Naredba o neprovođenju istrage u predmetu broj T07 0 KTNPO 0030337 22 (izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta), izvještavamo vas da je ovo Tužilaštvo donijelo Naredbu o neprovođenju istrage broj T07 0 KTNPO 0030337 22 od 30.03.2023. godine i iz razloga što iz Prijave pratećih spisa očigledno je da prijavljena djela nisu krivična djela Zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl. 383. i Krivotvorenje službe isprave iz čl. 389. KZ F BiH, niti neko drugo djelo propisano Krivičnim zakonom F BiH i postupilo po odredbama čl. 231. st.4. ZKP-a F BiH i o istome obavijestilo podnosioca prijave.’ Kako Zakonom o krivičnom postupku F BiH nije predviđeno dostavljanje drugim osobama tužilačke odluke, Kantonalno tužilaštvo  obavijestilo je HNK Mostar da je u obrazloženju Odluke, između ostalog, navedeno slijedeće: ‘Naprijed navedena i obrazložena dokumentacija izdana je u skladu sa zakonima i zakonskim procedurama iz perioda kada su dokumenti doneseni te nije pružen ni jedan dokaz da su dokumenti koji su gore navedeni i obrazloženi poništeni u upravnom postupku. Naprotiv iz istih proizlazi da su pravomoćni, a uz pojašnjenje i davanje vjerodostojnosti tim dokumentima od strane potpisnika, u ovom predmetu svjedoka, isti se moraju cijeniti kao važeći dokumenti kako pojedinačno tako i u odnosu na druge pružene dokaze. Poništenje ili utvrđivanje ništavosti gore navedenih bitnih dokumenata koji se odnose na HNK i izgradnju tog objekta ne mogu se provoditi u krivičnom postupku, a iz prikupljenih činjenica i dokaza takođe se ne može donijeti zaključak niti tvrdnja da se radi o nelegalnom objektu izgrađenom u gabaritima u kakvim se danas nalazi, niti se može reći da se radi o bespravno, bez potrebnih dozvola izgrađenom objektu, pogotovo imajući u vidu da objekat nije dovršen što obrazlaže činjenicu da nema tehničkog prijema cijele zgrade, zbog toga tužilaštvo donosi Naredbu o neprovođenju istrage jer ne vidi elemente nekog krivičnog djela propisanog krivičnim zakonodavstvom FBIH, počinjenog od strane službenih osoba Grada Mostara, niti drugih.’ Kako je u odgovoru Kantonalnog tužilaštva i navedeno, gospodin Marić, kao podnosilac krivične prijave bio je obaviješten o ovoj Odluci/Naredbi. U zakonom predviđenom roku, gospodin Marić nije se žalio na spomenutu Odluku/Naredbu”, navode iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.

Iz HNK Mostar ističu da uprkos naredbi o neprovođenju istrage, Grad Mostar kojeg zastupa zastupnik po zakonu – Javno pravobranilaštvo Grada Mostara, odnosno, gradski pravobranilac Almir Mujkanović, 21. juna 2023. godine Opštinskom sudu u Mostaru podnosi tužbu protiv Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

”U okviru tužbe, pravobranilac Mujkanović predlaže sudu da donese ‘privremenu mjeru osiguranja’ kojom će tuženom zabraniti daljnji nastavak građevinskih radova na izgradnji zgrade HNK Mostar, kako navodi ‘sve u roku od 24 sata i pod prijetnjom prinudnog izvršenja’. Opštinski sud Mostar odbio je ‘privremenu mjeru osiguranja’ svojim Rješenjem od 11. septembra 2023. godine i obvezao Grad Mostar na plaćanje troškova sudskog postupka.  Nakon toga, pravobranilac Mujkanović ulaže žalbu Kantonalnom sudu u Mostaru. Rješenjem od 18. oktobra 2023. godine, Kantonalni sud odbija žalbu kao neosnovanu. Dakle, Kantonalni je sud potvrdio prvostepenu odluku Opšinskog suda u Mostaru te je iz naprijed navedenog jasno da se izgradnja zgrade obavlja na temelju valjane građevinske dokumentacije. Ništa od prethodno navedenog u vezi tužbe protiv HNK Mostar nije navedeno u Izvještaju o radu Pravobranilaštva Grada Mostara, niti je na neki drugi način Gradsko vijeće Grada Mostara, odnosno, vijećnici Grada Mostara, upoznato s tim činjenicama. Zbog toga je, između ostalog, i uslijedila ova reakcija. U Izvještaju samo stoji slijedeći tekst: ‘Grad Mostar protiv Hrvatskog narodnog kazališta, uz učešće Hercegovačko-neretvanskog kantona na strani tuženog; označena vrijednost spora je 100.000,00 KM; radi oglašavanja ništavim ugovorom o ortakluku koji za predmet ima raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Mostar u korist HNK Mostar. Predmet je u fazi pripremnog ročišta.’

Ne ulazeći u meritum tužbe i osnovanost tužbenog zahtjeva, zbog razumijevanja konteksta ovoga predmeta, želimo spomenuti još i slijedeće činjenice. Odlukom od 15. aprila 2013. godine, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona preuzela je 50 posto osnivačkih prava ustanove Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, a Gradsko vijeće Grada Mostara na sjednici održanoj 11. maja 2021. godine donijelo je Odluku o preuzimanju preostalih 50 posto osnivačkih prava HNK Mostar, kao i svih prava i obveza koje im po toj osnovi pripadaju. Dakle, Grad Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku Javnom pravobraniocu Almiru Mujkanoviću, tuži javnu ustanovu u kojoj ima 50 posto osnivačkih prava i koju redovno finansira iz gradskog budžeta. Tužbom želi zaustaviti gradnju objekta koji je u njegovom suvlasništvu, osporiti dozvolu za gradnju koju je izdao gradski Odjel za urbanizam i građenje, na zemljištu koje  je 100 posto u vlasništvu Grada Mostara. Važno je znati i da se nastavak gradnje zgrade HNK Mostar najvećim dijelom finansira iz sredstava koja dolaze od Vlade RH, Vlade Federacije BiH i Vlade HNK, čime se direktno povećava vrijednost objekta i ustanove kojima su Grad Mostar i HNK suvlasnici. Prednji navodi ukazuju na apsurdnost podnesene tužbe kojom se želi spriječiti povećanje imovine Grada Mostara”, poručuju iz HNK Mostar.

Takođe, napominju i da je gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić 22. maja 2023. godine uputio dopis javnom pravobranilaštvu u kojem, između ostalog, piše: ‘Još jednom upozoravam da ne postoji odluka Gradskog vijeća Grada Mostara kojom bi se na bilo koji način doveo u pitanje predmetni ugovor, a Gradonačelnik se izričito protivi bilo kakvom osporavanju tog ugovora i bilo kakvim postupcima osporavanja izgradnje HNK, jer je u interesu Grada Mostar da se zgrada HNK Mostar izgradi, odnosno dovrši njena gradnja. To je potvrdilo i Gradsko vijeće Grada Mostara te je na sjednici održanoj 11.05.2021. godine donijelo Odluku o prihvaćanju dijela osnivačkih prava ustanove Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, broj 01-02-85/21.’ Pored toga, i Hercegovačko-neretvanski kanton putem svog zakonskog zastupnika kantonalnog javnog pravobranilaštva učestvuje u predmetnom sporu kao umješač na strani tuženog, HNK Mostar, te podnosi protivtužbu protiv Grada Mostara zbog potencijalne štete koja bi mogla nastupiti za HNK, koja takođe finansira izgradnju zgrade  te iz budžetskih sredstava finansira redovno poslovanje HNK Mostar’.

Prethodni članakPatrijarh Porfirije: Snažno podići glas protiv nastojanja da srpski narod bude proglašen genocidnim
Naredni članakPreminuo poznati sportski novinar Nenad Marković