GRADSKO VIJEĆE MOSTARA: Nema podrške za zahtjeve Srpske pravoslavne crkve

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević zatražio je danas da se sa dnevnog reda sjednice Vijeća skine Rješenje o odbijanju zahtjeva Srpske pravoslavne crkvene opštine mostarske. Crkva je ranije zatražila da se imovina koja je pripadala Crkvi, a koja je nacionalizovana, oduzme od trećih lica kojima je u poslijeratnim godinama dodijeljena.

Milivojević je naveo da se po njegovim saznanjima u donošenju odluke nije ispoštovao Zakon o upravnom postupku i da se nije dalo stranci u postupku pravo da se izjasni i predoči dokaze.

Naveo je i da pri donošenju rješenja nije postupano po načelu materijalne istine.

„Sa ovim se krši Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH, kao i Odluka visokog predstavnika o raspolaganju imovinom iz 2000. godine“, naveo je Milivojević.

Odmah je na njegov zahtjev reagovao predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić koji navodi da su na Komisiji za statut razmatrali ovu tačku i da su saglasni da je rješenje doneseno u skladu sa zakonima.

Milivojevićev prijedlog podržalo je osam vijećnika dok su ostali bili suzdržani.

Podsjetimo da se Srpska pravoslavna crkvena opština mostarska obratila još 2015. godine gradskoj administraciji  sa zahtjevom  za poništenje rješenja Opštinskog vijeća, Opštine Mostar Sjever iz 2002. godine, kojim je Macić Ademu dodijeljeno zemljište u Željuši na trajno korištenje, a radi izgradnje poslovnih zgrada ugostiteljske djelatnosti. Na tom mjestu nikao je poznati restoran „Borik“. Ovo zemljište pripadalo je Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nacionalizovano je 1959. godine.

Crkva se pozvala na Zakon o prometu nepokretnosti, odnosno na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prometu nekretninama koje su stečene nacionalizacijom. Pozvali su se i na Odluku Visokog predstavnika iz 2000. godine kojom je propisano „da bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona, organi niti jednog entiteta u BiH ne mogu raspolagati, dodjeljivati, vršiti prenos, prodavati, niti davati na korištenje ili pod zakup imovinu u državnom vlasništvu, uključujući ranije imovinu u državnom vlasništvu, izuzev stanova u društvenom vlasništvu“. Pozvali su se i na Zakon o stvarnim pravima FBiH.

Gradska administracija nakon 10 godina razmatranja ovoga slučaja odlučila je odbiti Crkvenu opštinu mostarsku i izdati rješenje kojim se odbija njihov zahtjev o poništenju rješenja kojim je nacionalizovana zemlja crkve dana Ademu Maciću Kadi, vijećniku SDA u Gradskom vijeću Mostara.

 

Prethodni članakDanas sjednica Gradskog vijeća Mostara
Naredni članakJesen-zima za tebe ponudu ima. Otvori i pogledaj!