GRADSKO VIJEĆE MOSTARA: EVO ŠTA SU SVE PITALI I TRAŽILI VIJEĆNICI

Prva tačka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Mostara bila su vijećnička pitanja.

Predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić pokrenuo je inicijativu za donošenje odluke o dodjeli priznanja Grada Mostara ambasadoru SAD-a Eriku Nelsonu i specijalnom predstavniku EU-a Johanu Satleru.

On je naveo da je razlog za to odlučujući doprinos u donošenju sporazuma za Mostar i podrška za veliki broj projekata u Mostaru.

Vijećnik Mirza Drežnjak predlaže da Grad Mostar za 2022. planira iznos od 400.000 KM za prevoz učenika srednjih škola. On je zatražio da Savjet za izradu prostornog plana  iznađu novu lokaciju za gradsko groblje, jer u gradskom groblju Sutina više nema kapaciteta za ukop islamskih vjernika.

Kažimir Milićević je zamolio da se dostavi informacija o grupama u dječjim vrtićima, te broj djece u vrtićkim grupama.

Adis Čolaković zahtjeva da se izvrši provjera udaljenosti objekata za igre na sreću od školskih objekata i vjerskih objekata, a potrebna je udaljenost od najmanje 100 metara. Ukoliko to nije ispoštovano da se zatvore.

Damir Šunjić postavio je pitanje da li je izvršen inspekcijski nadzor na lokaciji Sjevernog logora gdje se gradi romsko naselje.

Vijećnica Boška Ćavar pitala je u ime stanovnika ”Razvitka” da li određene osobe ili pravna lica imaju namjeru da na toj lokaciji grade novi stambeno-poslovni objekat u kojem bi se izgradili stanovi za bivše stanare. Ona je pitala kada će na dnevni red doći pitanje zaštite Bunskih kanala i zelenih gradskih površina.  Ćavar je podnijela inicijativu za izgradnju hospicija i palijativne brige za starije osobe koju grad Mostar nema što je nedopustivo.

Silvio Bubalo pitao je šta je urađeno po pitanju zaključka o bezbjednosnoj situaciji u Mostaru, jer je na 8. sjednici usvojeno više zaključaka po ovom pitanju. ”Mi sve stavimo na papir, a onda nigdje ništa”, naveo je.  On je kazao i da je grad obavezan prevesti dezinfekciju i deratitzaciju i zato ga zanima kada je planirana druga.

On je podnio inicijativu da se uspostaviti primjeren sistem obavještavanja građana po mjesnim zajednica o prekidu snabdjevanja vodom i strujom, jer  način obavještavanja  preko radija ili portala nije primjeren.

Sanel Žuljević je podnio inicijativu da se od raskrsnice na Tekiji do školskih i medicinskih objekata u Južnom logoru uradi trotoar. On je tražio da se igralište u Zaliku osvjetli i ogradi.

Snježana Brkić podnijela je inicijativu vezanu za rješavanje pitanja stambene problematike prosvjetnog kadra. Ona je navela da grad nije izgradio nijedan stan za socijalne potrebe i prosvjetne kadrove. Predlaže da se krene sa drugačijom stambenom politikom.

Slaven Bevanda kazao je imam informacije da komisija za procjenu vrijednosti nekretnina još uvijek ne radi i ne vrši procjene iz razloga što direktor Poreske uprave nije odobrio rad tih osoba koje je Gradsko vijeće usvojilo što je od velike važnosti. ”Mene zanima da li smo mi prije sjednice 28.9.  dobili dopis od Federalne uprave kojim obavještava Gradsko vijeće i gradonačelnika da nije ispoštovana procedura o predlaganju članova komisije”, naveo je. Predsjednik Vijeća Salem Marić je naveo da ima problema s tom komisijom, jer je direktor porezne uprave dao sebi za pravo da tumači zakone.

Vesna Šunjić zamolila je da se dostavi procjena ugroženosti od prirodnih nepogoda i popis skloništa. Ona je pitala da li je planirana ocjena državnih službenika. Šunjić je podnijela inicijativu da se na zahtjev mještana naselja Kuti Livač uradi izmjena prostornog plana i da se kamenolom Zukulja izmjesti na drugu lokaciju. ”Dobili smo dopis 125 žitelja naselja što je dovoljno da se inicijativa uzme ozbiljno”, navela je Šunjić.

Anel Kljako  pitao je načelnike i šefove službi, jer ima informacije da službenici ne rade svoj posao na adekvatan način, koliko je disciplinskih postupaka pokrenuto. On je podnio inicijativu da za izgradnju autobuskog stajlišta kod osnovne škole ”Mustafa Ejubović- šejh Jujo”, te da se mjesto kod tržnog centra ”Pm kompani” u Opinama osvijetli.

Irma Baralija podnijela je inicijativu vezanu za dodjelu novca sportskim klubovima. ”Radi se radi o novcu koji se dodjeljuje Veležu i Zrinjskom i to po 150.000 KM godišnje.  Novac se treba davati za sport, ali ne bezuslovno. Mi smatramo da fudbalski klub Velež i Zrinjski trebaju da dobiju novac ali da se ograde i osude sa nasiljem povezanim sa sporim i da se implementiraju programi prevencije nasilja koje se povezuje sa sportom”, navela je Baralija.

Ona je postavila pitanje za direktora Mo busa šta je sa uvođenjem kružne linije u gradu i povezivanje dvije bolnice u Mostaru. ”Pitanje za Narodnu biblioteku je da se jednom sedmično otvori od 16 do 19 jer građani koji rade ne mogu dobiti uslugu”, navela je.

Potpredsjednik gradskog vijeća Velibor Milivojević  imao je incijativu za promjenu prostornog plana za mjesto Kuti zbog izmještanja kamenoloma, ali je podržao inicijativu vijećnice Šunjić po istom pitanju. ”Trebamo se krajnje odgovorno odnositi prema inicijativi građana. Da vidimo kako se došlo do tih odluka i šta se može učiniti, jer je dosta toga urađeno mimo znanja građana”, kazao je Milivojević.

On je postavio pitanje Odjelu za privredu vezanu za raspored kontejnera, ko donosi odluke o postavljanju i uklanjanju kontejnera, jer je  na primjer u naseljima Dračevice i Gnojnice došlo do sklanjanje kontejnera, uz obrazloženje da se smeće odvozi iz vreća u dogovoreno vrijeme što je stvorilo velike probleme i onečišćenje okoline.

Adil Šuta pokrenuo je inicijativu da Grad Mostar organizuje čišćenje slivnika, jer uslijed padavina dolazi do poplava i zagušenja saobraćaja.

Prethodni članakGRADSKO VIJEĆE MOSTARA: HDZ tražio izbor predsjednika GIK-a, Marić mjere protiv huligana
Naredni članakU Srpskoj 304 nova slučaja korone, u Trebinju 46 novozaraženih