GRADSKO VIJEĆE MOSTARA DANAS O NACRTU BUDŽETA, PROSTORNOM PLANU I POČASNIM GRAĐANIMA

Gradsko vijeće Mostara danas će održati 14. po redu sjednicu, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu prva tačka su vijećnička pitanja.

Na Vijeću je danas i Nacrt Budžeta Grada Mostara za 2022.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Grada Mostara za 2022.godinu čiji predlagač je gradonačelnik Mario Kordić.

Na Vijeću će se naći i Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Mostara – Eric Nelson I Johann Sattler koje predlaže predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić.

Na Gradskom vijeću naći će se i odluka o potvrđivanju odluke Gradonačelnika Grada Mostara o imenovanju Javnog pravobranioca Grada Mostara, zatim odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanja Žalbenog vijeća Grada Mostara, odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za rad u Žalbenom vijeću Grada Mostara, odluka o izboru predsjednika Izborne komisija Grada Mostara, te rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Vijećnici će odlučivati i o dopuni odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Mostar.

 

Na Vijeću će se naći i izvještaj o radu Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara, davanje saglasnosti na „Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara“, odluka o donošenju jediničnih cijena proizvoda i usluga obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, te izvještaj  o finansijskoj reviziji Grada Mostara za 2020.godinu i još niz manje važnih odluka.

 

 

Prethodni članakVučić: Plašim se da ćemo uskoro dobiti sankcije za neke u regionu na mnogo većim funkcijama
Naredni članakU Srpskoj 214 novozaraženih