GRADSKO VIJEĆE MOSTARA DANAS O BUDŽETU

Danas se održava četvrta sjednica Gradskog vijeća Mostara, a na dnevnom redu je usvajanje Prijedloga budžeta Grada Mostara za 2021. godinu.

Na dnevnom redu naći će se i teme o rekonstrukciji i izgradnji novoproglašenog magistralnog pravca kroz Grad (rušenje zgrade Ćiro).

Na dnevnom, redu je i prenos prava korištenja na nekretninama na lokaciji nekadašnje kasarne ”Južni logor”, ali i utvrđivanje liste privrednih društava prema kojima ovlasti i obveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Grada Mostara.

U prvom dijelu sjednice vijećnici su postavljali vijećnička pitanja, nakon čega je data pauza do 11.30. časova.