Grad Mostar: Olakšice za investicije iz oblasti prerađivačke industrije

nor

U svrhu ostvarivanja pogodnosti za investiranje na području Grada Mostara za investicije iz oblasti prerađivačke industrije, Grad Mostar donio je Odluku kojom se utvrđuje pogodnosti investitorima, a koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije koji na području grada Mostara započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekt.

”Pravo na ostvarenje pogodnosti za investiranje imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje osnovne djelatnosti proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih proizvoda, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira, hemikalija proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, proizvoda od gume i plastičnih masa,  proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, baznih metala, gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prevoznih sredstava, te proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija i popravak i instaliranje strojeva i opreme i ostale proizvodnje i prerađivačke djelatnosti”, saopšteno je iz Gradske uprave Mostara.

Pogodnosti koje će Investitor donošenjem ove Odluke  imati odnose se na refundiranje troškova taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi, komunalne naknade za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad te refundacija naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti – renta zavisi od broja zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dobivanja upotrebne dozvole i to: od  1 do 10 zaposlenih iznosi 20%, od 11 do 25 zaposlenih iznosi 35%, od 26 do 50 zaposlenih iznosi 50%, od 51 do 100 zaposlenih iznosi 90%  i više od 100 zaposlenih iznosi 99%.

Pogodnost investitorima biće realizovana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovu taksi i naknada u toku realizacije investicije. Investitor da bi ostvario pravo na refundaciju sredstava mora da ima najmanje 50 %  stalno zaposlenih sa područja Grada Mostara.

Komisija na osnovu utvrđenih kriterijuma, uvidom na mjesto događaja i na osnovu priloženih dokaza, zapisnički će konstatovati ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada. Osim ispunjenosti uslova Komisija ima obavezu izvršiti provjeru, putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa,  posluje li investitor u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u periodu od 18 mjeseci od dana dobivanja upotrebne dozvole. Investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u periodu od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Investitor se zahtjevom za korištenje pogodnosti/refundaciju sredstava obraća nadležnoj Službi za privredu, Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Uz zahtjev za korištenje pogodnosti investitor treba priložiti dokaze o uplati taksa i naknada, obavještenje o razvrstavanju lica prema klasifikaciji djelatnosti, odobrenje za rad nadležnog gradskog organa, popis broja uposlenih s poreske uprave,  aktualni izvod iz sudskog registra, obavijest o početku obavljanja djelatnosti upotrebnu dozvolu ili drugi dokaz na osnovu kojeg Komisija može procijeniti da se radi o investitoru.

Rješenje o korištenju pogodnosti donosi gradonačelnik Grada Mostara na osnovu prijedloga nadležnog Odjela utvrđenog zapisnikom Komisije.

Na osnovu Rješenja i Odjel za finansije i nekretnine izvršiće refundaciju sredstava u roku od 30 dana od donošenja rješenja.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara. Takođe, jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara će biti informisano o realizaciji pogodnosti za investitore iz ove Odluke i efektima iste u vezi porasta broja zaposlenih.

Prethodni članakPar iz Beograda živi na planini, u kući od blata i slame koja sama plaća račune
Naredni članakDrama: Kolica s djetetom pala u rijeku, prolaznici priskočili u pomoć