Finansijske institucije: Sankcije ne obuhvataju Sberbank u BiH

Rad banaka u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnost da se održi dostupnost i kvaliteta usluga nisu ugroženi, i ne postoji potreba za raskidanjem poslovnih odnosa sa bilo kojom bankom u BiH, saopšteno je danas iz Centralne banke BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH, Agencija za bankarstvo Federacije BiH i Agencije za bankarstvo RS.

U saopštenju podvlače da institucije u Bosni i Hercegovini koje su učesnici mreže finansijske stabilnosti zemlje, putem mehanizma bankarske koordinacije supervizora, prate najnovija dešavanja koja su vezana za aktuelnu geopolitičku situaciju  i sukobe u Ukrajini, kao i njihove potencijalne ekonomske efekte na banke koje posluju u BiH.

“Svjesni smo zabrinutosti građana i privrede zbog pitanja efekata objavljenih sankcija na rad banaka u Bosni i Hercegovini, a posebno efekata na rad banaka koje su u indirektnom vlasništvu Sberbank Rusija. Prema informacijama kojima raspolažu nadležne entitetske agencije za bankarstvo koje vrše nadzor nad radom banaka, članice grupe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini su u direktnom vlasništvu Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču i pod nadzorom su regulatornih tijela EU. Objavljene sankcije imaju efekte samo na transakcije i klijente koji su obuhvaćeni sankcionim listama. U tom smislu, takve sankcije ne obuhvataju bankarske entitete u Bosni i Hercegovini”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da institucije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, u mogućnosti su zaštititi deponente i u uslovima produžene krize.

“Dodatno, naše institucije će koordinirati sve naknadne aktivnosti sa relevantnim regulatornim tijelima EU, a u cilju zaštite interesa naših građana i privrede”, navodi se u saopštenju pomenutih institucija.

Prethodni članakDodik: Nismo separatisti
Naredni članakČović: Političke igre u BiH moraju da se završe