Državni posao na dohvat ruke: Traže se savjetnici, referenti, pomoćnici

San snova svakog nezaposlenog u Bosni i Hercegovini svakako je posao u državnoj/javnoj instituciji. Po mišljenju mnogih građana BiH državni posao znači sigurnost, dobru platu, neradne vikende i praznike, te duže godišnje odmore.

Mnogi smatraju kako državni posao znači i dobar kreditni rejting, te veće doprinose za penzijsko. Na stranicama Službi za zapošljavanje moguće je pronaći više javnih konkursa za zapošljavanje u državnim institucijama.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH traži Šefa odsjeka za polјoprivredni informacioni sistem  i analizu politika. Traži se viša stručna sprema, a mjesto rada je u Sarajevu. Pripadajuća osnovna neto plata iznosi 1545,99 KM. Isto Ministarstvo takođe traži stručnog savjetnika za nabavke za pripadajuću osnovnu neto platu od 1.298,64 KM. Mjesto rada je takođe u Sarajevu, te je takođe potrebna visoka stručna sprema.

 

Poznata i plata

Ovo Ministarstvo takođe traži i stručnog savjetnika za politiku stranih ulaganja, stručnog saradnika za materijalno-finansijske poslove, stručnog saradnika za odnose s javnošću, te stručnog saradnika za slobodne zone. Neto plate za ove pozicije se kreću od 998,95 do 1298,64 KM. Porezna uprava Federacije BiH također traži radnika i to višeg samostalnog referenta za tekuće održavanje. Uslovi za vršenje posla: VŠS – prvi stepen pravnog ili ekonomskog fakulteta, viša upravna škola ili viša ekonomsko-komercijalna škola, najmanje jedna godina radnog staža i položen stručni ispit. Neto plata za višeg samostalnog referenta za tekuće održavanje iznosi 1.076,84 KM. Mjesto rada je takođe u Sarajevu.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH – FERK traži pravnog stručnjaka za zaštitu kupaca na energetskom tržištu. Mjesto rada je u Mostaru. Vlada FiH traži višeg stručnog saradnika za online komunikaciju, te stručnog saradnika za online komunikaciju. Pripadajuća osnovna neto plata za prvu poziciju je 1.287,00 KM, dok je za drugu poziciju 1.221,00 KM. Potraga za pripravnicima Agencija za javne nabavke BiH traži kurira-vozača u kabinetu direktora u Agenciji. Izabrani kandidat bi trebao vršiti distribuciju pošte, obavljati poslove vozača u Agenciji, voditi arhivu akata Agencije i brine se za blagovremenu dostavu pošte u Agenciji i van.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, a mjesto rada je Sarajevo. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja traži stručnog savjetnika, tačnije forenzičkog analitičara kompjuterskih sustava. Mjesto rada je Istočno Sarajevo, a osnovna neto plata iznosi 1298,64 KM. Agencija za statistiku BiH traži dva pripravnika iz IT sektora i telekomunikacija. Mjesto rada je Sarajevo.

Opštinski sud u Čapljini traži pripravnika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslovi u Mostaru

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru traži četiri radnika na određeno i neodređeno vrijeme. Raspisali su konkurs za pravnog saradnika, stručnog savjetnika, stručnog saradnika- istražioca i višeg referenta – daktilografa.

Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija traži tri radnika u Mostaru. Traže stručnog saradnika za dokumentiranje i saradnju, stručnog saradnika za analitičke poslove praćenja razvoja elektronskih i komunikacionih usluga, te stručnog saradnika za kampanje na unapređenju sigurnosti saobraćaja. Pripadajuća osnovna neto plata za ove pozicije je ista i ona iznosi 1.221,00 KM.

Pomoćnici inspektora

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona traži referenta zdravstvenog osiguranja, zatim samostalnog stručnog saradnika za poslove Upravnog vijeća, te stručnog saradnika za prava iz zdravstvenog osiguranja. Mjesto rada je u Konjicu.

Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je javni poziv za angažovanje dvije osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova i podrške u radu federalnih inspektora kod provođenja propisa iz oblasti zaštite okoline u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Prevedeno traže dva pomoćnika inspektora u Sarajevu.

Komisija za koncesije BiH traži sekretara Komisije i višeg stručnog saradnika za finansijsko-računovodstvene poslove. Pripadajuća osnovna neto plata sekretaru iznosi 2.140,16 KM, a višem saradniku 1.117,87 KM. Mjesto rada je u Banja Luci.

Potrebni i matičari

U Prozor-Rami se traži matičar. Za višeg referenta za poslove i zadaće matičnog ureda potrebna je srednja stručna sprema, a radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

bljesak.info