Došle pare od MMF-a

Međunarodni monetarni fond (MMF) doznačio je sredstva na račun Centralne banke BiH, a po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254.182.273 SDR, u protivrijednosti 602.540.349 KM, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

“U skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, Centralna banka BiH će, kao fiskalni agent BiH, za doznačena sredstva, odobriti protivrijednost u iznosu od 602.540.349 KM na depozitni račun po MMF transakcijama – glavni račun Ministarstva finansija i trezora BiH”, navodi se u saopštenju.

Sredstva su doznačena sinoć.

U saopštenju se navodi da će Centralna banka BiH vršiti raspodjelu sredstava na bazi odgovarajuće instrukcije Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, kao vlasnika računa.

“MMF ima ovlaštenje da stvara bezuslovnu likvidnost kroz opštu raspodjelu /alokaciju/ SDR-a zemljama članicama u proporciji sa njihovim učešćem u kapitalu MMF tj. kvotama”, navedeno je u saopštenju.

Kvota BiH u MMF-u je 0,06 procenata, navodi se u saopštenju.

“Prethodna raspodjela SDR-a za BiH izvršena je 2009. godine, a proistekla je kao mjera za ublažavanje posljedica globalne finansijske i ekonomske krize”, podsjećaju iz Centralne banke BIH.

Kao odgovor na najnoviju krizu uzrokovanu pandemijom kovida 19, Odbor guvernera MMF-a je 2. avgusta donio odluku o novoj alokaciji SDR-a u vrijednosti od oko 456 milijardi SDR, ekvivalent oko 650 milijardi USD, koja je doznačena zemljama članicama MMF-a, u SDR valuti, na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a, po određenim kvotama za svaku zemlju, navodi se u saopštenju.

“Alokacija SDR-a ne predstavlja klasični kreditni aranžman jedne zemlje sa MMF-om. Obaveza po osnovu ove alokacije sastoji se od mjesečno obračunatih troškova na kumulativni iznos alokacije SDR-a, koji se plaćaju kvartalno MMF-u (februar, maj, august i novembar)”, pojasnili su iz Centralne banke BiH.

Naknada se sastoji od kamatne stope za SDR, uvećane za 1 bazni poen /0,01/ naknade za usluge MMF-a.

“Obavezu plaćanja naknade snose nivoi u BiH kojima se po raspodjeli dodjeljuje odgovarajući iznos sredstava”, navodi se u saopštenju.

Prethodni članakKorona potvrđena kod 150 osoba u Srpskoj, pet smrtnih slučajeva
Naredni članakVučić nije dobio pozivnicu za ustoličenje Joanikija