Direktor mostarskog Pozorišta postao javni pravobranilac Mostara

Gradsko vijeće Grada Mostara imenovalo je na mandat od četiri godine Almira Mujkanovića za javnog pravobranioca Grada Mostara.

Ova odluka donesena je bez ikakvog obrazloženja, glasovima HDZ-a i SDA, iako je opozicija iznijela dokaze da se protiv spomenute osobe vode krivični postupci, da je stranački aktivan i da ne ispunjava uslove koji se traže za ovo mjesto.

Mujkanović je do sada obavljao dužnost direktora Narodnog pozorišta Mostar.

Kada je u pitanju odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za rad u Žalbenom vijeću Grada Mostara ona je donesena bez obzira na protivljenje opozicije. Vijećnici iz HRS-a su rekli da se sada i za zamjenike u komisiji utvrđuje fiksna naknada dok je ranije bilo da se daje naknada ukoliko rade. Zatražili su da se i u ostalim komisijama daju fiksne naknade a ne da se samo jednoj komisiji daje prednost.

Prethodni članakVijećnici zaratili zbog počasnih građana, SDA gonja visoku politiku preko Mostara
Naredni članakGILJA: ELEKTROPRIVREDA HZ HB OŠTEĆENA 60 MILIONA MARAKA