BORAČKI DODATAK: Šta sve trebaju donijeti borci za jedinstveni borački dodatak

Borci iz Srpske, da bi ostvarili jedinstveni borački dodatak, potrebno je da u sjedište opštine ili grada donesu samo kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa.

“Da bi podnijeli zahtjev za borački dodatak, potrebno je da donesu kopiju lične karte, ali i kopiju tekućeg računa ako žele da im dodatak ide na tekući račun. Sve ostalo postoji u spisu i nema potrebe da išta više kopiraju”, rekao je sagovornik iz Ministarstva.

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske tvrde da su nadležnim gradskim odnosno opštinskim organima dostavljene instrukcije u vezi sa zaprimanjem zahtjeva, a “da će o daljem postupanju biti blagovremeno obavješteni”.

“Zahtjevi za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak predaju su opštinskim/gradskim organima uprave nadležnim za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta borca. Uz zahtjev se prilažu kopije lične karte i tekućeg računa (ukoliko će se isplata vršiti putem tekućeg računa)”, rečeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da svi borci Vojske Republike Srpske koji su proveli određeni broj mjeseci u zoni borbenih dejstava mogu podnijeti zahtjev za jedinstveni mjesečni borački dodatak.

Do sada su ovaj dodatak dobijali samo borci koji su imali 60 godina i bili kategorisani od prve do pete kategorije, a sada će dobijati svi koji su proveli određeni broj mjeseci u zoni borbenih dejstava.

– Ovo je veliki pomak u ovoj oblasti, empatijom premijera Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Milorada Dodika učinjen je dodatni napor kako bi zahtjevi BORS-a bili ispunjeni – rekao je Egić.

On je pojasnio da će zahtjevi podnositi u lokalnim zajednicama, apelujući na borce da imaju strpljenja, da se ne stvaraju gužve, jer će svi doći na red.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite uputilo je svim lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima instrukciju za postupanje u vezi sa prihvatanjem zahtjeva svih kategorisanih boraca.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da ne postoji rješenje kojim bi svi borci bili zadovoljni, ali da je ova novina jako dobra.

Prethodni članakZa Srbe povratnike u Federaciju BiH nema premija za mlijeko?
Naredni članakJAVNI POZIV za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola iz povratničkih porodica