„Bira“ i „Miral“ novi klasteri korone

Operativna grupa za migrantsku krizu USK održala je danas u Bihaću sastanak te je još jednom potvrđena čvrsta opredijeljenost da se ide u pravcu zatvaranja migrantskih kampova „Bira“ u Bihaću i „Miral“ u Velikoj Kladuši, gdje trenutno boravi više od 1.000 osoba.

Premijer USK Mustafa Ružnić upoznao je članove Operativne grupe sa zaključcima sastanka održanog proteklog ponedjeljka u Sarajevu s ministrom sigurnosti BiH Selmom Cikotićem i predstavnicima međunarodnih organizacija koje prate migrantsku problematiku u našoj zemlji.

„Nema novog prijema i registracije migranata u ovim centrima i danas smo donijeli određeni set mjera u tom pravcu. Sve mjere koje smo ranije donijeli ostaju na snazi, policiju smo zadužili da pojača prisustvo i kontrole na ulazu u kanton i da se ni na koji način ne smije dovesti u pitanje sigurnost naših građana“, kazao je juče Ružnić.

On je dodao kako se zabranjuje unutrašnji prevoz i prodaja karata migrantima u USK, dok se prodaja karata dozvoljava u slučajevima ako migranti putuju van kantona. Istakao je kako je danas razgovarano i o izmještanju maloljetnika iz „Bire“ i „Mirala“ u druge centre na području BiH.

„Zadužili smo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK da iskoordinira sve mjere i radnje u vezi s izmještanjem maloljetnih lica i niti jedan migrant više ne može ući na područje kantona dok se ne izvrši izmještanje maloljetnika. Kada se radi o jačanju kapaciteta Lipe, od gradskih vlasti u Bihaću zatražili smo da se obavi premjer prostora za proširenje kapaciteta s realizacijom druge potrebne infrastrukture kako bismo napravili naredni korak prema Ministarstvu sigurnosti i međunarodnim organizacijama i zatražili njihovu podršku“, istakao je Ružnić.

Operativna grupa je zadužila Općinsko vijeće Velika Kladuša da na teritoriji te općine predloži nove lokacije gdje bi se izmjestitili migranti iz „Mirala“, kako bi se zatvorio taj centar. Ružnić je dodao kako je mjera o zabrani prijema novih migranata donesena i zbog pogoršane epidemiološke situacije u kantonu i činjenice da su „Bira“ i „Miral“ postali klasteri zaraze virusom korona.

Pozvao je građane da pomognu policiji, posebno kada se radi o prijavljivanju onih koji pružaju usluge smještaja i prevoza ilegalnih migranata, te istakao kako je sve u Unsko-sanskom kantonu razočarala informacija da je od strane Evropske unije, kada je u pitanju upravljanje migracijama u protekle tri godine, u BiH potrošeno 70 miliona eura, a da je samo mali dio tih sredstava doznačen Unsko-sanskom kantonu. U međuvremenu, tokom proteklih nekoliko dana raste pristisak migranata na ulazu u Unsko-sanski kanton, a posebno teško stanje je u Velečevu, kod Ključa, i Bosanskoj Otoci. Na tim mjestima pripadnici policije onemogućavaju dalji put migrantima prema Bihaću i Velikoj Kladuši, pa u blizini policijskih punktova boravi više stotina migranata. Zbog toga je Općinsko vijeće Ključ na svojoj sjednici zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se spriječila moguća humanitarna kriza. Nezavisne novine