Zvizdić: EU najvažniji spoljnopolitički prioritet za BiH

PARIZ- Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je danas u Parizu da je EU najvažniji spoljnopolitički prioritet za BiH i da je, bez obzira na probleme, u potpunosti opredijeljena da vrijedno i uporno nastavi raditi na pronalaženju rješenja i daljem dinamiziranju evropskih integracija. “Članstvo u EU za nas u BiH, ali i za kompletan prostor evropskog kontinenta sa kojeg dolazim, ne predstavlja samo geostrateški, politički ili ekonomski cilj. Članstvo u EU za nas je sinonim stabilnosti i mira, jačanja vladavine prava i stvarne demokratizacije našeg društva kao procesa koji predstavljaju condicio sine qua non našeg razvoja”, istakao je Zvizdić. Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je on na plenarnoj sjednici govorio o realizaciji brojnih reformi koje su dovele do produktivne ekonomske i političke transformacije i spomenuo unapređenje poslovnog okruženja, rast BDP-a, povećanje izvoza, smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje broja turista i otvaranje više od 20.000 radnih mjesta, dominantno u realnom sektoru. Zvizdić je rekao da ostaje još puno posla i da je BiH spremna za sprovođenje reformi, ali i da bez podrške i novih investicija to neće biti moguće realizovati u obimu koji se želi i u dinamici koja bi omogućila ubrzanu regionalnu i evropsku integraciju. Prema njegovim riječima, BiH vjeruje da terorizam može biti poražen samo koordinisanim djelovanjem i kroz preventivan i sveobuhvatan pristup koji uključuje aktivno učešće i saradnju svih država. “BiH aktivno učestvuje u borbi protiv terorizma, uključujući borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Želimo preuzeti još aktivniju ulogu u procesu razvoja regionalnog bezbjednosnog sistema kako bi zajedno sa ostalim zemljama mogli odgovoriti na aktuelne bezbjednosne izazove i na taj način doprinijeti evropskoj bezbjednosti u cjelini”, rekao je Zvizdić. On je ukazao na potrebu da je neophodno da se problemi u vezi sa bezbjednošću rješavaju kroz horizontalni i integrisani pristup, obuhvatanjem svih stubova bezbjednosti, a to su borba protiv terorizma, borba protiv teškog i organizovanog kriminala i granične bezbjednosti. Zvizdić je istakao činjenicu da je BiH bila prva zemlja u regiji koja je usvojila Zakon o zabrani učešća na stranim ratištima, te višegodišnje strategije za borbu protiv organizovanog kriminala i prevenciju protiv terorizma. Govoreći o migrantskoj krizi, Zvizdić je rekao da je BiH, iako trenutno nije izložena većem prilivu migranata, preduzela sveobuhvatne mjere u slučaju masovnijeg dolaska izbjeglica. On je izrazio uvjerenje da EU nije cjelovita bez uključenja i zemalja Zapadnog Balkana, te nadu da će politika proširenja prema zemljama regije i dalje ostati u fokusu politike EU što je važno za prosperitetnu budućnost regiona. Zvizdić je zajedno s premijerima Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, te samoproglašenog Kosova, potpisao Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. On je naglasio je da upravo ta kancelarija daje primjer i predstavlja dobru paradigmu svih izazova koje je Evropa prošla, ali i benefita koji su uslijedili. “Upravo takva politika budućnosti, koja za zemlje Zapadnog Balkana predstavlja perspektivu članstva u EU jeste i ostaje najsnažniji podsticaj za provođenje reformi, ali i za napore u pravcu pomirenja i vraćanja povjerenja u regiji”, smatra zvizdić. Domaćin samita bio je francuski predsjednik Fransoa Oland, a skupu su prisustvovali i njemački kancelar Angela Merkel i italijanski premijer Mateo Renci. Na plenarnoj sjednici razgovarano je o evropskoj perspektivi regiona i saradnji u domenu migracija, bezbjednosti i borbe protiv terorizma.   Uvodnu riječ je održao Oland koji je rekao da Balkan ima jasnu evropsku perspektivu, te ohrabrio države da nastave sa EU integracijama.