Zvizdić: EU najvažniji spoljnopolitički prioritet za BiH

EU najvažniji spoljnopolitički prioritet za BiH

PARIZ- Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je danas u Parizu da je EU najvažniji spoljnopolitički prioritet za BiH i da je, bez obzira na probleme, u potpunosti opredijeljena da vrijedno i uporno nastavi raditi na pronalaženju rješenja i daljem dinamiziranju evropskih integracija. “Članstvo u EU za nas u BiH, ali i za kompletan prostor evropskog kontinenta sa kojeg dolazim, ne predstavlja samo geostrateški, politički ili ekonomski cilj. Članstvo u EU za nas je sinonim stabilnosti i mira, jačanja vladavine prava i stvarne demokratizacije našeg društva kao procesa koji predstavljaju condicio sine qua non našeg razvoja”, istakao je Zvizdić. Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je on na plenarnoj sjednici govorio o realizaciji brojnih reformi koje su dovele do produktivne ekonomske i političke transformacije i spomenuo unapređenje poslovnog okruženja, rast BDP-a, povećanje izvoza, smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje broja turista i otvaranje više od 20.000 radnih mjesta, dominantno u realnom sektoru. Zvizdić je rekao da ostaje još puno posla i da je BiH spremna za sprovođenje reformi, ali i da bez podrške i novih investicija to neće biti moguće realizovati u obimu koji se želi i u dinamici koja bi omogućila ubrzanu regionalnu i evropsku integraciju. Prema njegovim riječima, BiH vjeruje da terorizam može biti poražen samo koordinisanim djelovanjem i kroz preventivan i sveobuhvatan pristup koji uključuje aktivno učešće i saradnju svih država. “BiH aktivno učestvuje u borbi protiv terorizma, uključujući borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Želimo preuzeti još aktivniju ulogu u procesu razvoja regionalnog bezbjednosnog sistema kako bi zajedno sa ostalim zemljama mogli odgovoriti na aktuelne bezbjednosne izazove i na taj način doprinijeti evropskoj bezbjednosti u cjelini”, rekao je Zvizdić. On je ukazao na potrebu da je neophodno da se problemi u vezi sa bezbjednošću rješavaju kroz horizontalni i integrisani pristup, obuhvatanjem svih stubova bezbjednosti, a to su borba protiv terorizma, borba protiv teškog i organizovanog kriminala i granične bezbjednosti. Zvizdić je istakao činjenicu da je BiH bila prva zemlja u regiji koja je usvojila Zakon o zabrani učešća na stranim ratištima, te višegodišnje strategije za borbu protiv organizovanog kriminala i prevenciju protiv terorizma. Govoreći o migrantskoj krizi, Zvizdić je rekao da je BiH, iako trenutno nije izložena većem prilivu migranata, preduzela sveobuhvatne mjere u slučaju masovnijeg dolaska izbjeglica. On je izrazio uvjerenje da EU nije cjelovita bez uključenja i zemalja Zapadnog Balkana, te nadu da će politika proširenja prema zemljama regije i dalje ostati u fokusu politike EU što je važno za prosperitetnu budućnost regiona. Zvizdić je zajedno s premijerima Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, te samoproglašenog Kosova, potpisao Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. On je naglasio je da upravo ta kancelarija daje primjer i predstavlja dobru paradigmu svih izazova koje je Evropa prošla, ali i benefita koji su uslijedili. “Upravo takva politika budućnosti, koja za zemlje Zapadnog Balkana predstavlja perspektivu članstva u EU jeste i ostaje najsnažniji podsticaj za provođenje reformi, ali i za napore u pravcu pomirenja i vraćanja povjerenja u regiji”, smatra zvizdić. Domaćin samita bio je francuski predsjednik Fransoa Oland, a skupu su prisustvovali i njemački kancelar Angela Merkel i italijanski premijer Mateo Renci. Na plenarnoj sjednici razgovarano je o evropskoj perspektivi regiona i saradnji u domenu migracija, bezbjednosti i borbe protiv terorizma.   Uvodnu riječ je održao Oland koji je rekao da Balkan ima jasnu evropsku perspektivu, te ohrabrio države da nastave sa EU integracijama.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password