Vlada Srpske usvojila elektroenergetski bilans

Vlada Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci elektroenergetski bilans Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ za 2019. godinu i elektroenergetski bilans za period 2019-2021. godina iz kojih je vidljivo da će u potpunosti dugoročno biti obezbijeđeno snabdijevanje potrošača električne energije u Srpskoj i Brčko distriktu.

Elektroenergetski bilans Republike Srpske bazira se na tehničkim normama i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje i potrošnje električne energije i stabilnog rada elektroenergetskog sistema, saopšteno je danas iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Raspoloživost proizvodnih objekata, njihova pogonska spremnost, stanje na tržištu električne energije i hidrološka situacija, su osnovni elementi koji će uticati na ostvarenje elektroenergetskog bilansa.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije u 2019. godini iznosiće 5.410,47 gigavat-časova, u 2020. godini 5.460,11 i u 2021. godini 5.452,32 gigavat-časova.

Razlike u proizvodnji po godinama potiču od različite raspoloživosti termoelektrana, uslovljene dužinom njihovih remonata, kao i zbog revitalizacije agregata u hidroelektrani Trebinje jedan.

Planirana proizvodnja uglja u rudnicima Gacko i Bogutovo Selo za potrebe termoelektrana Gacko i Ugljevik i široku potrošnju iznosiće u 2019. godini 4.086.813 tona, u 2020. godini 4.298.017 tona i u 2021. godini 4.290.892 tona.

Ukupna planirana potrošnja električne energije iznosiće u 2019. godini 3.729,05 gigavat-časova, u 2020. godini 3.764,31 i u 2021. godini 3.800,15 gigavat-časova.

U navedenom periodu u Republici Srpskoj biće ostvareni i značajni bilansni viškovi električne energije u količinama od 1.541,35 gigavat-časova u 2019. godini, 1.553,07 gigavat-časova u 2020. godini i 1.505,78 gigavat-časova u 2021. godini.

Iz elektroenergetskog bilansa za period 2019-2021. godina vidi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti dugoročno obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, ali i ostvariti značajan bilansni višak.

Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava tekućeg granta – podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava, u ukupnom iznosu od 1.230.000 KM.

Odluka je donesena s ciljem unapređenja poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja privrednih društava podizanjem nivoa kvaliteta poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i obima proizvodnje, unapređenja tehnoloških procesa i uvođenja informacionih tehnologija, kao i povećanja zaposlenosti i izvoza u sektoru prerađivačke industrije Republike Srpske.

Novčana sredstva dodijeliće se putem javnog poziva koji će sprovesti Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.

Sredstva će biti dodijeljena za nabavku proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme, nabavku specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa, uvođenje standarda upravljanja kvalitetom /ISO 9000/, standarda upravljanja bezbjednošću informacija /ISO 27000/, sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti.

Novac će biti dodijeljen i za izradu industrijskog dizajna, odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže, uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge i provođenje marketing kampanje za novi proizvod, uslugu ili osvajanje novog tržišta, navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, za sedam poglavlja pravne tekovine EU, i saglasna je sa odgovorima koji se, između ostalog, odnose na slobodno kretanje robe.

Odgovori se odnose i na pravo privrednih društava, Informaciono društvo i medije, energetiku, preduzetničku i industrijsku politiku, pravdu, slobodu i bezbjednost i nauku i istraživanje.

„Vlada Republike Srpske je saglasna da se prethodno navedeni odgovori upute na prevođenje, te zahtijeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji“, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potpisivanju Memoranduma o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata između Ministarstva omladine i sporta Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

U saopštenju se navodi da je Vlada saglasna sa tekstom memoranduma i da zadužuje ministra nauke i tehnologije da potpiše memorandum.

„Memorandum kroz razvoj i podsticanje saradnje u oblasti stipendiranja mladih talenata omogućava jačanje partnerstva između Fonda za mlade talente Srbije i Fonda `Dr Milan Jelić` Republike Srpske, kao i uspostavljanje okvira za održivu saradnju u oblasti praćenja i unapređenja stipendiranja mladih talenata Srpske i Srbije“, dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za privatizaciju 10 stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u Banjaluci i Prijedoru.

U saopštenju se podsjeća da se stanovi koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica revizijom utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a izjasnili su se da žele da ih otkupe.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password