Vidović: Suzbijanjem sive ekonomije rasteretiti privredu

Siva ekonomija je problem svih i ujedno predstavlja jedan od najboljih izvora za rasterećenje privrede, a najjači alati za njeno suzbijanje su stvaranje uslova za evidentiranje prometa robe i usluga i uspješna kontrola putem fiskalnih kasa, izjavila je ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Vlada Republike Srpske je u Programu ekonomskih reformi posebno naglasila unapređenje procesa fiskalizacije jer je jedan od najjačih alata za borbu protiv sive ekonomije stvaranje jasnih uslova za evidentiranje prometa robe i usluga i uspješnu kontrolu tog prometa – istakla je Vidovićeva.

Ministar finansija Srpske je za sarajevsko Oslobođenje rekla da se analize efekta uvođenja fiskalnih kasa pokazale da je fiskalizacija bitan preduslov za efikasno funkcionisanje poreskog sistema, zaštitu budžetskih sredstava, povećanje stepena kontrole i naplativosti prihoda.

“Poreska uprava raspolaže mehanizmima koji obezbjeđuju da se izbjegavanje plaćanja poreske obaveze svede na minimum i Ministarstvo finansija u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske poseban akcenat i stavlja na blagovremeno prijavljivanje poreskih obaveza”, pojasnila je Vidovićeva.

Ona je navela da treba razlikovati da li se neplaćanje poreskih obaveza pojavljuje kao posljedica globalnih ekonomskih kretanja u BiH i zemalja okruženja ili kao namjerno izbjegavanje plaćanja.

Prema njenim riječima, u slučaju da je neplaćanje posljedica otežanog poslovanja privrednog društva, Ministarstvo i Poreska uprava odobravaju reprogramiranje obaveza gdje se poreskom obvezniku omogućava da lakše prođe kroz krizni period, dok se u slučajevima namjernog neplaćanja pristupa prinudnoj naplati.

Vidovićeva napominje da je saradnja na polju indirektnih poreza i nemogućnost postizanja dogovora o koeficijentu raspodjele prihoda indikator kako izgleda zajednički rad entiteta, uz posredovanje institucija na nivou BiH.

“Mi smo otvoreni za saradnju, ali uz poštovanje integriteta i stavova Republike Srpske i svih Ustavom i zakonima garantovanih prava”, naglasila je Vidovićeva i dodala da ima prostora za saradnju sa kolegama iz Federacije BiH, posebno o ujednačavanju pojedinih odredaba u propisima.

Vidovićeva kaže da se sa švedskom poreskom administracijom sarađuje na poboljšanju komunikacije sa poreskim obveznicima putem razvoja strategije usluga, uključujući uvođenje mogućnosti predispunjavanja poreskih prijava, odnosno takozvanog prefilinga.

Ona je dodala da se digitalizacijom procesa isključuje faktor subjektivnosti koji je veoma problematičan u svim poreskim upravama.

“Sistem onlajn fiskalizacije podrazumijeva prenošenje podataka sa fiskalne kase do servera Poreske uprave Republike Srpske putem interneta u takozvanom realnom vremenu, odnosno da je fiskalna kasa povezana za Poresku upravu na način da se račun ne može izdati bez prethodne komunikacije sa serverom”, kaže Vidovićeva i dodaje da će se tek naredne godine postepeno prelaziti na novi sistem fiskalizacije.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password