Turković uvodi red: Ko sve treba vratiti diplomatski pasoš BiH

Neki od zvaničnika morati će vratiti svoje ranije diplomatske pasoše, ukoliko ne bude utemeljenja u odredbama Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša, dok će neki koji su zadržali diplomatske pasoše iz prethodnih mandata, a prešli na nove funkcije to također morati uraditi kako bi dobili nove.

No, da je zavladao manji haos u ovoj oblasti i nepridržavanje Pravilnika svjedoči upravo ovaj dopis ministrice. 

Bisera Turković u ovom dopisu ističe da su od proteklih Općih izbora u BiH održanih u oktobru 2018. do danas određeni nivoi (institucije) zakonodavne i izvršne vlasti formirani, a neki još uvijek nisu ili je u međuvremenu došlo do preraspodjele izvršnih funkcija izabranih zvaničnika na određenim nivoima ili institucijama vlasti. 

– Skrećemo pažnju da je u skladu sa članom 9. Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša zvaničnik kome prestane svojstvo na temelju kojeg je stekao pravo na pasoš dužan u roku od 15 dana od dana prestanku svojstva vratiti pasoš – kaže se u obavijesti ministrice. 

U dopisu Turković navodi da određene zvaničnike slijeduje novi diplomatski pasoš s opisom aktuelne funkcije koja je predviđena pravilnikom liste A. 

Diplomatske pasoše u BiH koriste:

Lista A:

Predsjedavajući Predsjedništva BiH

Članovi Predsjedištva BiH 

Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH 

Predsjedavajući Doma naroda PS BiH 

Zastupnici oba doma Parlamentarne skupštine BiH 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH 

Ministri u Vijeću ministara BiH 

Zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH 

Predsjednik Ustavnog suda BiH 

Predsjednik Suda BiH 

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine 

Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine 

Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH 

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine 

Direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 

Direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine 

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH 

Sudije Ustavnog suda BiH 

Predsjednik Federacije BiH 

Potpredsjednici Federacije BiH

Predsjednik Republike Srpske Potpredsjednici Republike Srpske 

Predsjednik Vlade Federacije BiHPredsjednik Vlade Republike Srpske 

Bivši ambasadori, guverneri, ministri…

Bivši ambasadori i generalni konzuli BiH koji su radeći u Ministarstvu vanjskih poslova BiH proveli najmanje 10 godina, od čega najmanje pet godina na poslovima ambasadora ili generalnog konzula pod uslovom da nisu zaposleni u privatnom sektoru.

Oficiri za vezu Predsjedništva BiH sa Međunarodnim sudom u Hagu 

Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u SECI/SELEC 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Bivši članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine 

Bivši predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Bivši ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 

Bivši članovi Predsjedništva

Ministrica Turković je posebnu pažnju skrenula na izabrane zvaničnike koji trenutno posjeduje pasoše izdate na funckije pod tačkama 29., 30., i 31. odnosno bivši članovi Predsjedništva, bivši predsjedavajući Vijeća ministara I bivši ministar vanjskih poslova, a koji trenutno obnašaju druge funkcije na ovoj listi.

To su, prema raspoloživim informacijama, Dragan Čović, Bakir Izetbegović, Igor Crnadak I Denis Zvizdić. U njenom dopisu je navedeno da će se po isteku roku pokrenuti postupak oduzimanja diplomatskog pasoša za onog ko ne postupi po obavijesti. 

Lista B za diplomatske pasoše u BiH

Također, pravo na diplomatski pasoš u BiH imaju i osobe na listi B:

Šefovi kabineta i savjetnici članova Predsjedništva BiH 

Generalni sekretar Predsjedništva BiH 

Šef protokola Predsjedništva BiHŠef službe za odnose sa javnošću Predsjedništva BiH 

Ombudsmeni za zaštitu ljudskih prava BiHMinistri u Vladi Federacije BiH 

Ministri u Vladi Republike Srpske

Međureligijsko vijeće, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Doma naroda…

Po dva vjerodostojnika vjerskih konfesija u Bosni i Hercegovini koji su članovi Međureligijskog savjeta Bosne i Hercegovine .

Predsjedavajući Predstavničkog doma Paralamenta Federacije BiH Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiHPotpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske 

Potpredsjednici Narodne skupštine Republike SrspkePredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske 

Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske

Izmjene Pravilnika

Izmjenama Pravilnika u 2018. omogućeno je da diplomatske pasoše BiH imaju i direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA), generalni revizor i zamjenici generalnog revizora u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) i direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA).Također, izmijenjena je i takozvana “Lista B” na način da je određeno kako se diplomatski pasoši dodjeluju članovima Komisije za evropske integracije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, članovima Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i stalnim sudijama i ad hoc sudijama u Međunarodnim sudovima/arbitražama, imenovane od institucija Bosne i Hercegovine. Avaz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password