Šta je sve usvojila Narodna skupština RS?

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Program rada za 2019. godinu kojim je predviđeno usvajanje 145 akata iz nadležnosti parlamenta, od kojih su 92 zakonodavne i 53 tematske cjeline.
Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji kojim se ograničava rast naknade za podsticanje električne energije iz obnovljivih izvora koju plaćaju krajnji kupci. 

Usvojen je Zakon o gradu Gradiška kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i finansiranje tog grada, te Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske radi njegovog usklađivanja sa Zakonom o gradu Gradiška. 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se do 30. juna 2021. godine produžava rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama. 

Usvojen je Nacrt izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama kojim su propisane kazne od 10.000 KM do 20.000 KM za neizdavanje fiskalnog računa. 

Parlament Srpske usvojio je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje kojim je preciziran status i način rada filijale društva za osiguranje iz Federacije BiH koja posluje na teritoriji Srpske, kao i njenih nižih organizacionih dijelova. 

Narodna skupština Srpske usvojila je Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavnju propisa Republike Srpske propisima EU. 

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović okončao je rad 3. redovne sjednice.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju kojim je produžen rok za okončanje studija do kraja ove, odnosno naredne godine za studente koji su upisani na dodiplomske studije i stekli status apsolventa u 2017/2018. akademskoj godini.


Do 2021, odnosno 2022. godine produžen je rok za studente koji su na studijskim programima od pet ili šest godina. 

U danu za glasanje usvojen je Nacrt zakona o likvidacionom postupku čiji je cilj efikasniji, ekonomičniji i brži likvidacioni postupak sa što manjim troškovima. 

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit s ciljem uvođenja poreskih olakšica po osnovu ulaganja, pospješivanja investiranja u proizvodne djelatnosti i njeno stimulisanje. 

Usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu čiji je cilj olakšanje poslovanja privrednih subjekata i unapređenje sprovođenja postupka prinudne naplate potraživanja na novčanim sredstvima radi veće zaštite povjerilaca. 

Poslanici su primili k znanju specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju u oblasti migracija u BiH.

Srna

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password