PRIJEDLOG ČLANOVA ZA KOMISIJE – ODGOVOR NA DJELOVANJE SDS-a I PDP-a PROTIV SRPSKE

 Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je Srni da je ovaj klub danas Kolegijumu Doma dostavio prijedlog članova za svih šest stalnih komisija Predstavničkog doma parlamenta BiH.
“To je naš odgovor na činjenicu da SDS i PDP u zajedničkim institucijama BiH nastavljaju sa orkestriranim djelovanjem protiv Republike Srpske i njenih institucija, nanoseći ogromnu štetu interesima srpskog naroda”, poručio je Košarac.

On je upozorio da su predstavnici SDS-a i PDP-a nastavili sa aktivnostima na provođenju njihove inicijative o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkom doma, uprkos zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koji obavezuju predstavnike Republike Srpske u Predsjedništvu BiH, u Predstavničkom i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i u Savjetu ministara, da ne učestvuju u mijenjanju Poslovnika o radu i drugih akata na način da se tim izmjenama smanjuje broj predviđenih srpskih glasova i glasova iz Republike Srpske za donošenje odluka iz njihove nadležnosti.

“Umjesto da poštuju zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, SDS i PDP su saveznike tražili i našli u SDA i drugim bošnjačkim partijama sa sjedištem u Sarajevu. Svi oni udružili su se da promijene Poslovnik, čime se ugrožava ustavna pozicija predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama i na drastičan način slabi pozicija poslanika iz Republike Srpske u parlamentu BiH”, pijasnio je Košarac.

On je naglasio da SNSD to nikada neće dopustiti i to je ključni razlog zbog kojeg su dostavili prijedlog članova u stalnim komisijama Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Košarac je upozorio da je SNSD izričito protiv izmjena Poslovnika Predstavničkog doma koje su predložili poslanici SDS-a i PDP-a.

“Iskoristićemo sve kapacitete koje imamo u zajedničkim institucijama da predstavnike SDS-a i PDP-a spriječimo u njihovom antiustavnom djelovanju, uperenom direktno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. To je mandat kojeg su nam povjerili građani Republike Srpske i mi ćemo to povjerenje opravdati”, poručio je Košarac.

Klub SNSD-a Predstavničkom domu parlamenta BiH, na osnovu broja poslanika u tom klubu, ima osam pozicija u šest stalnih komisija Predstavničkog doma.

Stalne komisije Predstavničkog doma imaju po devet članova, od kojih se dvije trećine biraju sa teritorije Federacije BiH, a jedna trećina sa teritorije Republike Srpske.