Poziv nezaposlenim: Početna plata 2.000 evra, smještaj i prevoz plaćeni, znanje njemačkog nije obavezno

Treći krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u Njemačkoj u ovoj godini biće održan od 30. septembra  do 4. oktobra ove godine, a rok za prijave je do 13. septembra, poručuju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu.

Triple Win projekt provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu sa Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u SR Njemačkoj na određeno vrijeme.

Kako se navodi u javnom pozivu, mogu se prijaviti radnici za zdravstvenu njegu, a u opisu posla naveden je rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Prednost kod odabira će imati nezaposleni sa evidencije službi za zapošljavanje. Potrebno je imati završeno minimum srednju medicinsku školu (IV stepen) – medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera. Poznavanje njemačkog jezika nije obavezno, ali je prednost. Potreban je i položen stručni ispit za rad u struci, a prednost će biti radno iskustvo u posljednje četiri godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući).

Kada su u pitanju uslovi rada i boravka, između ostalog, navodi se da početna mjesečna plata iznosi minimalno 2.000 evra bruto do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, a poslije nostrifikacije minimalno 2.400 evra. Navedeno je i da poslodavac osigurava smještaj, a zaposleni u cijelosti ili dijelom participira u troškovima. I troškove prevoza radi zapošljavanja na relaciji BiH – Njemačka snosi poslodavac.

Sve ostale detalje moguće je pronaći u pozivu koji se nalazi na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Faktor

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password