Petrović: Prošle godine ERS ostvarila dobit od 16,5 miliona KM, ide se u milionske investicije

Preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske prošle godine ostvarila je finansijsku dobit od 16,5 miliona KM, a sva preduzeća, osim Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, poslovala su pozitivno, rekao je generalni direktor ERS-a Luka Petrović.

Petrović je istakao da dobit proizvodnih preduzeća u prošloj godini, prema zvaničnom finansijskom izvještaju, iznosi 11,9 miliona KM, dok su distributivna preduzeća ostvarila dobit od 2,6 miliona KM.

– Negativan finansijski rezultat poslovanja RiTE Ugljevik u najvećoj mjeri posljedica je negativnih kursnih razlika koje su prošle godine dostigle šest miliona KM, a odnose se na kreditno zaduženje u inostranoj valuti za projekat odsumporavanja. Osim toga, njegovo poslovanje opteretilo je i niz neplanskih zastoja, kao i loš kvalitet uglja – naveo je Petrović.

On je istakao da, iako su rezultati poslovanja ERS-a za prethodnu godinu mnogo povoljniji u odnosu na 2017. godinu, kompanija ima potencijala da postigne bolje proizvodne i finansijske rezultate, ali i da teže većoj proizvodnji na pragu elektrana od sadašnje.

Prema njegovim riječima, postoje i limitirajući faktori koji utiču na poslovanje ERS-a, poput cijene električne energije koja je najjeftinija u regionu, koja je subvencionisana za sve kategorije potrošača.

– Sistem je opterećen i prekomjernim brojem zaposlenih, a stavka za plate značajno učestvuje u ukupnim troškovima kompanije. Zbog toga smo donijeli odluke da broj radnika smanjujemo postepeno, i to prirodnim odlivom i dobrovoljnim stimulativnim otpremninama, a zapošljavaće se samo deficitarne i struke od vitalnog značaja za sistem – pojasnio je Petrović.

On je naveo da su zadaci koje je uprava ERS-a postavila pred sebe povećanje proizvodnje, intenziviranje investicija, smanjenje distributivnih gubitaka, ali i finansijska disciplina i organizovanost.

Kada je riječ o ulaganjima, Petrović kaže da su pokrenuti veoma značajni projekti čijom će se izgradnjom i puštanjem u rad dobiti novi kilovati, što je i cilj ERS-a, koja namjerava ostati kompanija od strateškog značaja za razvoj Srpske.

– Prioritetno će biti nastavljena gradnja Hidroelektrane Dabar u okviru projekta izgradnje Gornjih horizonata na području istočne Hercegovine. Riječ je o objektu koji nema obavezu snabdijevanja domaćih kupaca, a proizvedena energija biće plasirana u izvoz po višestruko većim cijenama. ERS-u je dodijeljena koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrana Foča i Paunci na rijeci Drini, a u ovaj projekat ulazimo zajedno sa Srbijom, sa kojom gradimo i HE Buk Bijelu – naveo je Petrović.

Kada je riječ o termoelektranama, Petrović je istakao da se bazna energija ne smije izgubiti, ali da se isto tako intenzivno razmatraju modeli gradnje Termoelektrane Gacko dva sa stranim investitorima.

– EU zahtijeva da se proizvodi struja iz obnovljivih izvora i u ovoj oblasti ERS je bila u zaostatku. U narednom periodu planiramo maksimalno da iskoristimo potencijale vjetra i sunca i da vlastitim sredstvima izgradimo solarne elektrane i vjetroparkove, stavljajući se u funkciju izvršenja ciljeva zadatih energetskim paketima – rekao je Petrović.

U ovoj godini ERS će raspisati tender za izgradnju solarne elektrane na području Trebinja, čija će snaga biti 100 megavata, a vrijednost 150 miliona evra.

Petrović navodi da su u toku i aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta izgradnje vjetroparka Hrgud koji će imati snagu od 48 megavata, sa godišnjom proizvodnjom od oko 126 gigavat-časova električne energije.

On je naveo da je pred ERS-om proces reorganizacije i novih investicija, s ciljem boljeg i efikasnijeg upravljanja sistemom.

– Pred nama su i obaveze Trećeg energetskog paketa koji će omogućiti da ERS-u komercijalno poslovanje, restrukturiranje distribucionih preduzeća, odnosno razdvajanje distribucija od snabdijevača – naglasio je Petrović.

Srna

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password