Košarac: Ključno – funkcionisanje spoljnotrgovinskog prometa

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac naglasio je da je od ključne važnosti da spoljnotrgovinski promet BiH funkcioniše u aktuelnim uslovima, te poručio da sve institucije u zemlji moraju učiniti maksimalne napore da, u okviru svojih nadležnosti, doprinesu olakšavanju poslovanja domaćih privrednika u novonastalim okolnostima uzrokovanim epidemijom virusa korona.

Tokom video-konferencije sa predstavnicima vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH, sa kojima je razgovarao o uslovima i rezultatima poslovanja u novonastalim okolnostima, Košarac je informisao sagovornike o mjerama koje resorno ministarstvo aktivno preduzima na ublažavanju negativnih efekata na domaću privredu.

On je upoznao učesnike današnjeg sastanka o listi vitalnih proizvoda koji će imati olakšani promet između zemalja Cefte, zahvaljujući osnivanju takozvanih zelenih prioritetnih traka, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine.

Košarac je napomenuo da će konačnu listu vitalnih proizvoda definisati Sekretarijat Cefte, nakon što izvrši analizu predloženih listi vitalnih proizvoda, koje su dostavile sve njene zemlje članice.

On je podsjetio sagovornike da je od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio dvadesetčetvoročasovno prisustvo veterinarskih inspektora na definisanim graničnim prelazima, te konstatovao da je BiH jedina od zemalja u regionu u kojoj ova mjera funkcioniše.

Košarac je podsjetio da je od Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH zatražio da omoguće nesmetan transport robe za koje je potrebna “D” dozvola preko određenih graničnih prelaza, da bi domaćim poljoprivrednicima bili obezbijeđeni uslovi za proljećnu sjetvu.

On je zahvalio sagovornicima za brigu za zaposlene i činjenicu da vode računa o zaštiti njihovog zdravlja u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Zajednička ocjena predstavnika vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH jeste da su zadovoljni naporima i angažmanom Ministarstva spoljne trgovine u sadašnjim okolnostima.

Oni su podržali inicijativu Košarca za organizaciju današnje video-konferencije, te istakli da je to jedan od primjera odgovornog odnosa institucija prema realnom sektoru.

Predstavnici vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH informisali su Košarca o uslovima u kojima njihove kompanije posluju i problemima sa kojima su suočeni usljed širenja virusa korona.

Oni su naglasili da se, u odnosu na početak epidemije, stanje danas normalizovalo, te zatražili da određena roba bude u povoljnom režimu transporta između zemalja Cefte.

Srna