KOD SRBA TUMORI VEĆI I ČEŠĆE SE NE MOGU OPERISATI

Direktor Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju Srbije Davorin Radosavljević izjavio je da je tumorsko opterećenje kod bolesnika u Srbiji veliko, da su tumori veći i češće inoperabilni /ne mogu se operisati/, kao i da je Srbija na dnu evorpske liste po uvođenju novih onkoloških lijekova.
„To nije samo pitanje nedostatka dijagnostike, koji je evidentan, nego i loših navika naših ljudi, zanemarivanja simptoma i znakova bolesti i kasnog javljanja lekaru“, rekao je Radosavljević za današnje „Večernje novosti“. 

On je po povratku iz Čikaga, gdje je učestvovao na najvećem svjetskom kongresu onkologa, istakao da je u Srbiji veliko kašnjenje u uvođenju novih lijekova na pozitivnu listu, u odnosu na EU.

„Protekne i nekoliko godina od evropske registracije do naše liste. Nadamo se da će u narednim mesecima ili u narednoj godini, doći do novog proširenja liste onkološkim lekovima“, rekao je Radosavljević. 

On je naveo da je na kongresu onkologa u Čikagu, navedeno da je u svijetu učestalost oboljevanja od raka za 17 godina porasla za 31 odsto, ali je istovremeno zabilježen gotovo tri puta manji porast smrtnosti, što je rezultat bolje dijagnostike, boljeg liječenja i ranijeg otkrivanja bolesti. 

„On je naveo da na kongresu nije bilo nekog izrazito velikog prodora u borbi sa karcinomom od prethodnog skupa, ali da je realnija vizija organizatora, Američkog udruženja kliničkih onkologa, da rak može da se pobijedi, prevenira i uspješno liječi. 

„Dodato je mnoštvo kockica u mozaik, ali nije bilo nekog izrazito velikog prodora u borbi protiv masovnih ubica među malignim bolestima, kao što su tumori pluća, dojke i debelog crijeva. Za kacinom pluća imunoterapija se ispituje u sve ranijim stadijumima bolesti, i sada se čini da će biti znatnog uspeha u lečenju ne samo inoperabilnog, nego i potencijalno operabilnog trećeg stadijuma bolesti“, rekao je Radosavljević. 

On je rekao da je sa imunoterapijom srednje preživljavanje pacijenata sa metastatskim karcinomom pluća iznad 50 odsto produženo tri puta u poređenju sa hemioterapijom, i iznosi 30 mjeseci. 

„Sada imamo petogodišnje rezultate – 30 odsto pacijenata je i dalje živo. Sa hemiterapijom taj procenat je manji od pet odsto“, rekao je Radosavljević. 

Prema njegovim riječima, u idealnm uslovima javljanja ljekaru, dobro sprovedene dijagnostike i najčešće operativnog liječenje, slika situacije u Sribji može u potpunosti odgovarati dobroj evropskoj onkološkoj praksi. 

On je naveo da je radioterapija osavremenjena, da lijekova za opstoperativnu terapiju uglavnom ima, ali da bi, u poređenju sa zemljama regiona, situacija sa lijekovima mogla biti bolja, kada je riječ o metastatskoj bolesti. 

Radosavljević je dodao da se mnogo ulaže u savremenu dijagnostiku u zemljama Zapada i Istoka, gdje smrtnost od malignih bolesti opada, znatno je više lijekova na raspolaganju, a pacijenti se ranije javljaju ljekaru. 

„Voleo bih da da u Srbiji vidim bržu i potpuniju dijagnostiku, bolesnike sa manjim tumorima u času dijagnoze i više lekova na listi zdravstvenog fonda“, rekao je Radosavljević.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password