GRAD MOSTAR ZAPOŠLJAVA: Traže se šefovi, savjetnici i stručni saradnici

Grad Mostar objavio je konkurs za zapošljavanje osam službenika.

Grad tako traži načelnike Odjela za finansije i nekretnine te Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove. Posebni uslovi za zapošljavanje su visokoškolska diploma, najmanje pet godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završenog fakulteta te poznavanje rada na kompjuteru.

Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice u potrazi je za stručnim savjetnikom za stambene poslove. Za tu poziciju potreban je fakultet pravne ili upravne struke, najmanje tri godine radnog staža i rad na kompjuteru.

Službi za katastar potrebna su četiri stručna saradnika, i to dva za katastar nekretnina i dva za digitalni katastar. Osim završenog fakulteta geodezije, pri zapošljavanju potrebna je najmanje jedna godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke, potom položen stručni geodetski ispit i poznavanje rada na kompjuteru.