DJECA I DALJE IZLOŽENA TEŠKOM FIZIČKOM RADU

 Djeca u svijetu i u Srbiji i dalje su ekonomski iskorištavana i izložena teškom fizičkom radu uprkos zakonskoj zabrani, rekao je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić, povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada.
Pašalić je u saopštenju upozorio na to da najgori oblici dječjeg rada ozbiljno ugrožavaju prava djeteta, štetni su po fizičko i mentalno zdravlje, po razvoj i kvalitet života djece, otežavaju i onemogućavaju pristup školovanju, uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja. 

Prema procjenama međunarodnih organizacija, u svijetu je radno angažovano čak 218 miliona djece, uzrasta između pet i 17 godina. 

Među njima, 152 miliona su žrtve dječjeg rada, a skoro polovina njih, 73 miliona, uključeno je u opasan dječji rad. 

Pašalić navodi da do ovog fenomena dovodi nepoznavanje i nerazumijevanje pojave, nedostatak evidencija i podataka, isključenost djece i nedostupnost usluga, nedostatak aktivnosti organa na terenu, kao i nepotpun i neodgovarajući pravni okvir za suzbijanje i prevenciju najgorih oblika dječjeg rada. 

On smatra da je za otklanjanje ovih propusta neophodno da se odgovarajućim zakonodavnim intervencijama i mjerama obezbijedi, prije svega, dekriminalizacija djece koja su izložena najgorim oblicima dječjeg rada i ekonomskoj eksploataciji. 

Prema njegovim riječima, potrebna je puna porodičnopravna, krivičnopravna i druga zaštita, uz uspostavljanje usluga za oporavak i reintegraciju u zajednicu. 

Pašalić posebno apeluje na zaštitu djece migranata koja bez pratnje prelaze granice, čineći posebno ranjivu kategoriju izloženu svakoj vrsti eksploatacije i zloupotrebe

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password