BEZ PODRŠKE RUSIJE Objavljeni zaključci PIK o stanju u BiH

Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira (PIK) apelovao je na “političke i institucionalne lidere BiH na odgovarajućim nivoima vlasti da okončaju formiranje parlamentarnih i izvršnih organa na svim nivoima bez daljeg odlaganja”.

U kominikeu, koji nije podržala Ruska Federacija, lideri su pozvani da prestanu da blokiraju, odnosno opstruišu sprovođenje izbornih rezultata “zbog uskih stranačkih interesa, čime drže taocima budućnost zemlje i njenih građana”, te “što prije uspostave parlamentarne komisije, kako bi Parlamentarna skupština BiH mogla početi da vrši svoju zakonodavnu funkciju”.

Upravni odbor je da žaljenjem konstatovao da, nakon izbora održanih u oktobru 2018. godine, još nisu formirani odgovarajući organi vlasti na nivou BiH, na nivou Federacije BiH (FBiH) i u nekoliko kantona u FBiH, zbog čega se kasni sa sprovođenjem demokratske volje građana BiH i onemogućava se sprovođenje neophodnih reformi.

U kominikeu se dodaje da Upravni odbor PIK osuđuje činjenicu da je i nakon opštih izbora 2018. godine nastavljeno sa neodgovornom retorikom kojom se produbljuju podjele i političkim potezima, uključujući i osporavanje teritorijalnog integriteta i institucija BiH, kao što su pozivanje na otcjepljenje, zagovaranje podjele BiH na tri teritorijalne jedinice i najavljivanje namjere da se ospori naziv Republika Srpska.

Petar Ivancov

– Takve inicijative i izjave dovele su do ozbiljnog urušavanja uzajamnog povjerenja i saradnje među ključnim akterima i one nemaju podršku Upravnog odbora PIK. Putem takvih inicijativa i izjava stvara se osjećaj nestabilnosti koji obeshrabruje strane ulagače i ubrzava odlazak građana iz BiH u potrazi za sigurnošću i vladavinom prava – navedeno je kominikeu objavljenom nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu.

Upravni odbor je apelovao na lidere i da jasno i aktivno dokažu svoje deklarisano opredjeljenje za integraciju zemlje u EU, tako što će preduzeti neodložne i konkretne korake ka sprovođenju ključnih prioriteta i reformi navedenih u mišljenju Evropske komisije u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, reforme javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti.

– To su osnove na temelju kojih će zemlje članice EU donijeti odluku u vezi sa sljedećim koracima BiH na putu integracije u EU, u skladu sa težnjama njenih građana – navodi se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da značajno pojačaju napore na poboljšanju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa tako što će implementirati temeljne promjene izbornog zakona koje su preporučili Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR) i Grupa država protiv korupcije (GRECO), kao i da usvoje te izmjene što prije, kako bi se osiguralo da se one mogu primijeniti na lokalne izbore 2020. godine.

Takođe, Upravni odbor PIK je apelovao ne lidere da prioritetno riješe dugogodišnji izborni zastoj u Mostaru kako bi se građanima omogućilo da glasaju na opštinskim izborima 2020. godine, bez uslovljavanja drugim pitanjima i uz očuvanje Mostara kao jedinstvenog grada, te sprovedu odluku iz predmeta “Sejdić-Finci” i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Kada je riječ o migracijama, Upravni odbor PIK-a je apelovao na lidere da zajedno, između ostalog i kroz značajno bolju saradnju i komunikaciju, rade na rješavanju problema u vezi sa migracijom u cijeloj zemlji.

_ Upravni odbor PIK poziva Ministarstvo beuzbjednosti BiH da ubrza napore na koordinaciji između agencija za sprovođenje zakona u cijeloj BiH, od kojih se očekuje da sarađuju kako bi odgovorili na bezbjednosne izazove koje donosi ovo pitanje-  navodi se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da se suzdrže od “podrivanja pravosudnih institucija na svim nivoima”, te sprovode njihove odluke, kao i da izmijene Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu VSTS BiH da bi se funkcionisanje VSTS-a uredilo na način koji garantuje profesionalnost i odgovornost svih njegovih članova.

– Strukturalne izmjene u skladu sa preporukama EU su neophodne da bi se uredilo imenovanje, ocjena i disciplinske procedure kako bi se povratilo povjerenje javnosti u tu instituciju. Upravni odbor PIK-a takođe poziva VSTS da hitno završi proces preostalih imenovanja – ističe se u kominikeu.

Lideri su pozvani i da ojačaju fiskalnu stabilnost i ubrzaju ekonomske i socijalne reforme, kao i da osiguraju slobodu i nezavisnost medija, te podrže profesionalne i odgovorne medije.

Upravni odbor PIK smatra i da potpuna saradnja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam.

– U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje odluku Vlade Republike Srpske o uspostavljanju Komisije za Srebrenicu i slične revizionističke izjave date u kontekstu ovog pitanja – navodi se u kominikeu koji nije podržala Ruska Federacija.

Upravni odbor PIK je pozvao organe vlasti u cijeloj BiH da usklade svoje zakone o javnom okupljanju sa međunarodnim standardima, osudivši, kako se navodi, aktivnosti koje su preduzete u Republici Srpskoj kako bi se dodatno ograničile demokratske slobode, kao što su pravo na slobodu govora i mirno okupljanje.

Stav o rezervnom sastavu policije RS i NATO integracijama

– Uz to, aktivnosti usmjerene na formiranje rezervnog sastava policije rezultirale su negativnom spiralom nepovjerenja u BiH. Umjesto ovakvih poteza, organi vlasti na nivou BiH, entitetskom i kantonalnom nivou trebali bi raditi na poboljšanju saradnje u oblasti sprovođenja zakona i osigurati da postojeće policijske snage imaju na raspolaganju adekvatne resurse i odgovarajuću obuku kako bi mogli rješavati niz izazova s kojima se suočava BiH i njeni građani, uključujući i pitanje migracija – dodaje se u kominikeu.

U dokumentu se navodi i da su članice NATO iz Upravnog odbora PIK-a i Japan pozdravili priliku da organi vlasti BiH predaju svoj prvi Godišnji nacionalni plan, koji će dalje “pomoći BiH da unaprijedi svoje odbrambene kapacitete, u korist svih građana BiH”.

Upravni odbor PIK je pozdravio i objavljivanje Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU u kojem se preporučuje da BiH napravi suštinske promjene i unaprijedi svoj zakonodavni i institucionalni okvir i u kojem se navode sveobuhvatne preporuke sa ključnim prioritetima za buduće reforme koje će pomoći da BiH dosegne stepen na kojem joj više neće biti potrebna međunarodna supervizija.

Upravni odbor PIK sljedeći sastanak održaće 3. i 4. decembra.

Srna

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password